OSC-MILJØ

OSC-Miljø er et mindre rådgivende ingeniørfirma med specialkompetence indenfor:

  • Industrimiljø, herunder miljøgodkendelser og spildevandstilladelser m.m.
  • Miljøvurderinger af projekter og planer

Vi bistår såvel offentlige som private kunder inden for vores kompetenceområder og har siden firmaets etablering i 2006 løst en række rådgivningsopgaver for kommuner og private virksomheder. Vi har således været engagerede i et betydeligt antal større miljøgodkendelses- og VVM-sager i hele landet – såvel med projektledelsesansvar som med gennemførelse af de konkrete miljøfaglige vurderinger.

Firmaets kompetencer er baseret på en omfattende administrativ og faglig vidensopbygning. Vi har samtidig opbygget et betydeligt fagligt netværk og samarbejder med specialister, bl.a. ved afklaring af særlige juridiske problemstillinger indenfor planlægnings- og miljøområdet.

Vi arbejder på grundlag af en klar forståelse for betydningen af, at opgaveløsningen sker i et loyalt samarbejde med kunden. Vi lægger samtidig vægt på, at vores ydelser modsvarer kundens behov.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende snak.

KONTAKT OS

OSC Miljø ApS
CVR nr. 29326479
Mail: osc@osc-mil.dk
Tlf: 70275110

Ole Schrøder
Mail: os@osc-mil.dk
Direkte tlf. 21778407

Bent Jensen
Mail: bj@osc-mil.dk
Direkte tlf. 24856681

Medlem af: